Logo Calmos Marie-Jose Heuvelman recruitment

Privacystatement

privacy
statement

Privacyverklaring 19 november 2021

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Marie-José Heuvelman (Calmos Recruitment)

Calmos Recruitment

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Calmos Recruitment (hierna: Calmos). Calmos is een recruitment bureau dat zich richt op het bemiddelen van werknemers bij werkgevers of het bemiddelen van interim professionals bij het verkrijgen van een opdracht. Calmos verkrijgt en verzamelt jouw gegevens in bepaalde situaties. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Calmos, neem dan gerust contact op! info@calmos.nl | 06 42 51 67 92 | KVK Nr. 84420715

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Calmos. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Contact opnemen. Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Calmos via de website. In het contactformulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en onderwerp.
 2. Voor de beoordeling van de geschiktheid en de beschikbaarheid van werkzoekenden en kandidaten, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers, voor en/of naar bemiddeling tot vast/tijdelijk werk of een opdracht.
 3. In het kader van een overeenkomst met de werkzoekende werknemers of zelfstandig ondernemer. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van een eventuele arbeidsovereenkomsten of overeenkomst van opdracht.
 4. In het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers voor de werving & selectie, inhuur van kandidaten.
 5. Analytics De website van Calmos verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.
 6. In het kader van wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, externe controles en veiligheid.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van:

 • De uitvoering van een overeenkomst
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang
 • Jouw toestemming.

Verkrijging persoonsgegevens

 1. Sollicitant/kandidaat. Calmos verkrijgt jouw persoonsgegevens vanuit jezelf wanneer je jouw cv aan ons verstuur of uploadt op de website www.calmos.nl.

Als sollicitant/kandidaat stel je hiermee persoonsgegevens ter beschikking. Wij slaan deze op en indien wij een opdracht krijgen zullen wij zoeken in onze database van CV’s naar kandidaten die beschikbaar zijn voor onze opdrachtgevers.

Wij verzamelen tevens informatie van uw LinkedInpagina. Hierbij verzamelen wij en stellen wij onder meer beschikbaar na uw toestemming aan derden, uw:

– CV;

– algemene gegevens;

– zoals uw naam;

– uw werkgever en vroegere werkgevers;

– uw voormalige banen en posities;

– contactinformatie;

– zoals uw adres, e-mailadres en telefoonnummer;

– andere informatie met betrekking tot u welke u aan ons ter beschikking heeft gesteld.

 1. Als bezoeker van de website stel je gegevens ter beschikking als het IP adres van het apparaat waarmee je de website bezoekt, Strikt noodzakelijke en vrijwillig mee ingestemde cookie- en soortgelijke gegevens (zie cookiebeleid), op de website of social media vrijwillig gepubliceerd gegevens (zoals likes, reacties, delen van posts), via de website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via contactformulier, ‘solliciteer nu’ formulier etc).

Delen van persoonsgegevens

Calmos kan jouw persoonsgegevens delen met opdrachtgevers, leveranciers, of anderen waarmee Calmos een overeenkomst heeft tot het leveren van kandidaten voor een (tijdelijke) opdracht of tot plaatsing van een kandidaat voor een vaste baan.

Ook deelt Calmos jouw persoonsgegevens indien zij daartoe verplicht wordt ter uitvoering van een gerechtelijke uitspraak of naar aanleiding van een wettelijk artikel.

Derden aan wie ik jouw persoonsgegevens verstrek zijn zelf verantwoordelijk voor hoe ze hiermee omgaan in het kader van de privacywetgeving. Calmos is niet aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derden.

Periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Calmos, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Contact opnemen. Op het moment dat je contact opneemt met Calmos via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 2. Analytics De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Jouw rechten

 1. Recht op inzage. Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Calmos vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Calmos. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 2. Recht op rectificatie. Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Calmos.
 3. Recht op overdracht. Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Calmos opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Calmos al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 4. Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Calmos vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 5. Recht op het indienen van een klacht. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Calmos niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
 6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil jij niet dat Calmos jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@calmos.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Intrekking toestemming

Wanneer jouw gegevens worden verwerkt doordat je toestemming voor deze verwerking hebt gegeven, kun je deze toestemming ten allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Websites van derden

Deze verklaring is uitdrukkelijk niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaat. Wij aanvaarden uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en de door deze derden gehanteerd privacy beleid. Wij raden aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Klachten

Indien je een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan eerst contact met ons op via 06-42516792 of info@calmos.nl. Samen komen we er vast wel uit. Lukt dat niet dan heb je het recht een klacht te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.